Byggnadsvård

Byggnadsvård 3
Byggnadsvård 1
Byggnadsvård 2

Vi arrangerar kurser och workshops inom byggnadsvårdsrelaterade ämnen och dessa leds av byggnadsantikvarie och kulturmålare Madeleine Nilsson vid Älfgärdet Restaurering. Under hösten 2021 förkovrade vi oss i temat fönsterrenovering och under 2022 finns planer på både schablonkurs och byggnadsvårdsläger.

 

Som deltagare på vår fönsterrenoveringsKURS får du en grundlig inblick i fönsterrenoveringens värld. Den här kursen sträcker sig över fyra tillfällen och du har med dej ett eget fönster som du arbetar på under de kvällar vi träffas. Vi går igenom grunderna steg för steg: kittborttagning, urglasning, färgskrapning, tillskärning av glas, stiftning, kittning och målning. Trälagningar ingår ej. Vid kursens slut har du nog med kunskap för att fortsätta din fönsterrenovering på egen hand.

 

Som deltagare på vår fönsterrenoveringsWORKSHOP får du rotera mellan olika stationer och momenten inom fönsterrenoveringens grunder utforskas. Du får prova olika tekniker och använda olika verktyg på övningsbågar.

 

I samtliga kurser ingår en kvällsmåltid samt kaffe, te och sötsak. Ta med oömma kläder och handskar. Ingen övrig utrustning eller erfarenhet krävs. Vill du ha personlig utrustning finns den att köpa eller beställa hem i Skafferiets butiksdel.

Skafferiet

 

Besöksadress:

Almars gård 433, 65591 Karlstad

Telefon:+46 054-534732

skafferiet@almarskrog.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev